Wetgeving internetsnelheden per 1 januari 2018 van kracht

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties

De Autoriteit Consument & Markt werkte al enige tijd aan een beleidsregel waarmee ze aanbieders van internetdiensten aan wettelijke regels wil binden over het halen van internetsnelheden. De beleidsregel dient nadere invulling te geven aan de netneutraliteitsverordening. Afgelopen maandag is de definitieve ‘beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden’ gepubliceerd in de Staatcourant en treedt daarmee vanaf 1 januari 2018 in werking voor nieuwe klanten van providers. Voor bestaande klanten van providers gaat de beleidsregel in op 1 maart 2018. Wat zijn de gevolgen van deze beleidsregel voor internetproviders en hun klanten?

De beleidsregel maakt het mogelijk voor zowel zakelijke als particuliere klanten om zelf je internetsnelheid te meten als een vorm van controle op de beloofde internetsnelheid van providers. Waarom is dat?

Netneutraliteitsverordening

Op basis van de netneutraliteitsverordening van 2016 moet je als consument precies kunnen weten welke internetsnelheid haalbaar is bij jouw provider, zodat je als klant beter en eerlijker geïnformeerd wordt en je op basis daarvan een afgewogen keuze kan maken. Om welke snelheden het gaat, geeft de ACM beleidsregel nadere invulling.

De netneutraliteitsverordening ondersteunt het principe ‘netneutraliteit’ waarbij open internetverkeer zonder restricties het uitgangspunt is.

Zo mag je als klant niet met extra kosten belaagd worden om het internet te betreden en moet alle data op gelijke voet worden doorgegeven. Om dit te waarborgen, speelt de internetsnelheid een belangrijke rol en dit betekent dat je internet toegang niet nodeloos vertraagd mag zijn of überhaupt niet haalbaar.

Iedereen zou toegang tot het internet moeten hebben zonder vertraging, behoudens wettelijke uitzonderingen.

Wat verandert er met de beleidsregel?

Waar de beleidsregel op neer komt is dat internetproviders met ingang van komend jaar heldere informatie moeten verschaffen aan hun klanten over hun internetverbinding.

Welke snelheden mag je als consument verwachten

Waar internetproviders kort gezegd duidelijke informatie over moeten verstrekken op basis van de beleidsregel zijn:

  • Wat de minimale download- en upload snelheden zijn op het vaste netwerk
  • Wat de gebruikelijk beschikbare download- en upload snelheden zijn op het vaste netwerk
  • Wat de maximale download- en upload snelheden zijn op het vaste netwerk
  • Wat de geraamde maximale beschikbare download- en upload snelheid zijn op het mobiele netwerk

Daarnaast worden internetproviders verplicht op een begrijpelijke manier helderheid te scheppen over hoe je als klant exact je geleverde internetsnelheid kunt meten.

Dit houdt in dat het duidelijk moet zijn aan welke basisvereisten een snelheidsmeting moet voldoen, hoe frequent er gemeten mag worden en wat voor ‘scores’ bepalend zijn voor de uitkomst. Momenteel is er nog geen standaardmanier om je internetsnelheid te testen, het is dus nog afwachten wanneer deze er komt.

Adverteren wordt aan banden gelegd

Als derde legt de beleidsregel het adverteren met internetsnelheden aan banden. Zo is het niet langer toegestaan voor providers om te adverteren met internetsnelheden op zowel het vaste als mobiele netwerk, die boven de maximaal haalbare snelheid van het netwerk liggen.

Wie de goedkoopste internet provider wil vinden zal dus alleen nog maar de haalbare snelheden zien op zijn adres.

Wat zijn de gevolgen als de geadverteerde internet snelheden niet gehaald worden?

De vraag is dan natuurlijk wat de gevolgen zijn voor beide partijen, wanneer uit de snelheidsmetingen blijkt dat de geadverteerde en beloofde internetsnelheiden niet gehaald worden.

Op basis van de netneutraliteitsverordening is sprake van een tekortkoming in de nakoming als blijkt dat er een regelmatige afwijking gemeten wordt tussen de te verwachten en de geleverde internetsnelheid.

Bewijsvoering internetsnelheid metingen

Dit maakt het voor consumenten mogelijk een deel van je abonnementsgeld terug te vragen of je contract te ontbinden. Hiervoor is alleen wel bewijs van snelheidsmetingen van een gecertificeerd meetsysteem voor nodig.

De ACM had een voorlopige samenwerking met Measurement Lab dat internetsnelheden meet en vergelijkt met die van consumenten. De samenwerking is inmiddels gestopt en op dit moment is de ACM aangesloten bij Berec, de Europese organisatie van koepelhouders.

Deze organisatie is momenteel bezig met het opstellen van een systeem met regels waaraan metingen moeten voldoen. Een officieel meetsysteem is er dus nog niet. Het is afwachten wanneer de ACM officieel overgaat tot het certificeren van het Berec-systeem.

Wel geeft de beleidsregel uitleg over hoe je toch als klant zelf je internetsnelheid kan meten. Met klachten over je metingen kun je terecht bij ConsuWijzer.

Geef een antwoord