Het is nu of nooit!

Achtergrond

Voor heel veel mensen die op het platteland in Nederland wonen is toegang tot écht snel internet een illusie. Echter: De digitale ontwikkelingen en innovatie met directe toepassingsmogelijkheden gaan hard. Uit cijfers van Ericsson / Alcatel-Lucent blijkt dat in de periode van 2007 tot 2015 het datagebruik met 300 procent is toegenomen. Voor de komende periode, tot 2020, is de conservatieve schatting dat het datagebruik nogmaals met 600 procent zal toenemen. Heeft men op het platteland nu al last van traag en vaak onbetrouwbaar internet, in de komende jaren zullen deze internetverbindingen helemaal ontoereikend zijn als men van nieuwe ontwikkelingen gebruik wil gaan maken. Huidige en toekomstige informatie- en communicatietechnieken en sensortechnologieën kunnen daardoor onvoldoende of vaak helemaal niet worden benut. Dit heeft een sterk negatief effect op de economische ontwikkeling, werkgelegenheid, scholing en leefbaarheid in de plattelandsgebieden.

De Fryske Marren

De gemeente De Fryske Marren is een fusie tussen Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat),Lemsterland, Skarsterlân en een gedeelte van Boornsterhem rond Terhorne. De gemeente telt ongeveer 51.200 inwoners, met het stadje Sloten en de grootste plaatsen Balk, Joure en Lemmer, verdeeld over ongeveer 28.000 postadressen.  In de gemeente De Fryske Marren heeft ongeveer 70% van de inwoners toegang tot een kabelaansluiting van Ziggo en 30% heeft enkel toegang tot het internet via een ADSL lijn van KPN. De gemiddelde internetsnelheid gecombineerd voor kernen en buitengebied was in april 2015 ongeveer 1 Mbit upload en 4 Mbit download.

Glasvezel

Glasvezel is een energiepassief, optisch netwerk. Alleen de actieve apparatuur die laserpulsen door een dunne vezel van glas stuurt, gebruikt energie. Doordat de actieve optische apparatuur relatief weinig energie gebruikt, is het vergeleken met kopernetwerken een heel energiezuinig netwerk. Daarnaast zijn glasvezelnetwerken symmetrisch van snelheid. Upload- en download snelheid zijn gelijk. Op dit moment worden er door providers in Nederland al snelheden tot 1.000 Mbit upload en 1.000 Mbit download aangeboden en er is geen fysieke limiet bekend voor de hoeveelheid gegevens die over één glasvezel kunnen worden verzonden. Op dit moment zijn er glasvezelaansluitingen tussen de Amsterdam Internet Exchange en de Verenigde Staten (TAT-14) in gebruik waarbij snelheden van 3.200.000 Mbit Upload- en download de norm is. Op termijn worden deze snelheden ook toegankelijk voor particulieren en kleine bedrijven. Niet het glasvezelnetwerk, maar de actieve apparatuur bepaalt de maximale snelheid. Vinden wij 10.000 Mbit, zoals dat op ons netwerk gehaald kan worden nu nog óntzettend veel; over 10 jaar vinden we dat waarschijnlijk helemaal niks meer.

Kortom: De beste oplossing voor snel internet voor nu en in de toekomst is glasvezel.