Aftellen 10/4

  Sil it heve? Afgelopen vrijdag heeft Niek Geelhoed, de directeur van Kabelnoord, bij de provincie zijn ‘bidbook’ voor de tender ingediend. Op 3 oktober zal blijken of het het…

0 Reacties