Glasvezel voor Sudwest Fryslan

DFMopGlas en Glasvezel buitenaf gaan ook in Sudwest Fryslân samenwerking op alle inwoners van het buitengebied, de agrarische bedrijven, maar ook de dorpen, de scholen, de dorpshuizen, de huisartsen, de thuiszorg en alle bedrijventerreinen een aansluiting op supersnel en betrouwbaar glasvezel aan te bieden.

AGENDA

Informatieavond Stavoren
Dinsdag 11 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: MFC De Kaap, Voorstraat 80

Informatieavond Exmorra
Woensdag 12 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Dorpshuis ‘t Honk, Dorpsstraat 48

Informatieavond Oudega SWF
Donderdag 13 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: MFC It Joo, De Joodyk 2

Informatieavond Easterein
Vrijdag 14 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Bergsma Easterein, Sibadawei 2

Informatieavond Hindeloopen
Maandag 17 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: De Foeke, Nieuwstad 49

Informatieavond Raerd
Dinsdag 18 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Dorpshuis De Trijesprong, Buorren 30

Informatieavond Parrega
Woensdag 19 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: MFC de Gearhing, Waubertstrjitte 20

Informatieavond Oppenhuizen
Maandag 24 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: MFC It Harspit, P. Walmastrjitte 8a

Informatieavond Nijland
Dinsdag 25 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: MFC De Mande, Tramstrjitte 2a

Informatieavond Arum
Woensdag 26 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Herberg de Gekroonde Leeuw, Sytzamaweg 15

Sluit Menu