Start glasvezelcampagne in Noard- en Súdwest Fryslân

Start glasvezelcampagne in Noard- en Súdwest Fryslân

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties

Het is zover! Ook de inwoners van het buitengebied en de kernen van de Friese gebieden Súd- en Noardwest Fryslân hebben nu zicht op glasvezel. Samen met Glasvezel buitenaf starten we in beide gebieden met een glasvezelcampagne. Eind april sloegen de we de handen ineen met Glasvezel buitenaf voor de aanleg van glasvezel in De Fryske Marren. Hier loopt op dit moment een glasvezelcampagne en de belangstelling voor snel internet onder de inwoners en bedrijven is groot.

Bewoners van de buitengebieden en kleine plattelandskernen inNoard- en Súdwest Fryslân kunnen zich vanaf nu tot resp. 3 en 10 juli 2019 aanmelden voor een glasvezelabonnement. Als 35% van de bewoners binnen de bebouwde kom én 50% van de bewoners buiten de bebouwde kom dit doet, starten we in samenwerking met Glasvezel buitenaf nog dit jaar met de bouw van het glasvezelnetwerk. Na de zomervakantie doen we in ook de grotere kernen in beide gemeenten een aanbod. 

Informatieavonden in de buurt
Om bewoners alles te vertellen over de planning, aanleg, de voorwaarden en de kosten organiseren we samen met Glasvezel buitenaf informatieavonden. Inwoners worden hiervoor volgende week persoonlijk uitgenodigd. De eerste informatieavonden vinden plaats in de week van 3 juni. De locaties van de informatieavonden zijn te vinden op de website www.glasvezelvoornoardwestfryslan.nl en www.glasvezelvoorsudwestfryslan.nl.

Samenwerking DFMopGlas en Glasvezel buitenaf 
DFMopGlas is een coöperatie en wij vertegenwoordigen burgerinitiatieven vanuit de hele provincie. Al jaren maken wij ons hard voor de aanleg van glasvezel in Friesland. Het doel van de coöperatie is om tot een plan te komen waarin zij álle inwoners van de dorpskernen en het buitengebied kunnen voorzien van glasvezel; met elkaar en voor elkaar. Vanuit die coöperatieve gedachte sluit de werkwijze van Glasvezel buitenaf zeer goed aan bij de ideeën van DFMopGlas. Door nu samen verder te gaan realiseren we samen dat alle inwoners van de dorpskernen én het buitengebied toegang kunnen krijgen tot het snelle internet.

Aanmelden voor een glasvezelabonnement
Inwoners en bedrijven kunnen meedoen door een glasvezelabonnement af te sluiten bij één van de vijf dienstaanbieders; Caiway, Cbizz, Delta, Helden van Nu en Online.Voorwaarde voor de aanleg is dat voldoende bewoners een abonnement afsluiten. Alleen dan krijgt de aanleg een “GO”. De aanleg in de kernen is daarin afhankelijk vanvoldoende deelname (50%) in het buitengebied. 

Naast een abonnement bij een dienstaanbieder betalen de inwoners een bijdrage voor de aansluiting. Volgende week ontvangen inwoners een persoonlijke brief met meer informatie hierover.

Geef een reactie