Als ik glasvezel wil, hoe kan ik me dan abonneren?

Als u een abonnement bij een diensten leverancier (provider) afsluit, gaat u ook akkoord met het lidmaatschap van de coöperatie.

Pas als wij weten waar wij precies glasvezel gaan aanleggen, kunnen de betrokkenen zich abonneren. Het aanmelden kan per project verschillen.  Voor Heerenveen en Ooststellingwerf  kunt u al wel als geïnteresseerde aanmelden zodat u op de hoogte blijft. Voor De Fryske Marren meldt u zich aan op Fryske Marren op Glas.

Is mijn aanmelding definitief of kan ik nog annuleren?
U heeft na uw definitieve aanmelding een wettelijke bedenktijd van twee weken.

Als ik me definitief aanmeld, hoe lang blijf ik dan buitengebied toeslag betalen?
Bij de coöperatie U.A. tekent u voor een de aflossing van uw aansluiting, en bent u lid van de coöperatie. U blijft in ieder geval lid tot u uw aansluitbijdrage heeft voldaan.

Heb ik nog kosten als mijn aansluiting is afbetaald?
Ja, u betaalt dan enkel nog €10,- per jaar voor het lidmaatschap van de coöperatie, daarbij betaald u de provider nog voor de afgenomen diensten.

Waarom is DFMopGlas een coöperatie:
Sociale component 
Het coöperatieve model heeft van oudsher een sociale component in zich: met elkaar en voor elkaar. Gezamenlijk delen we de kosten en de voordelen. Zo maken we het mogelijk dat ook de duurdere aansluitingen aangesloten worden tegen een voor die bewoners betaalbare prijs.  

Leden bepalen beleid
Hoe de Coöperatie gerund wordt en omgaat met bijvoorbeeld de inkoop van diensten, de tarieven etc. wordt bepaald door de leden gezamenlijk. De leden zijn dan ook ‘de baas’ via een Ledenraad en een Algemene Ledenvergadering. Dus als u lid wordt van de Coöperatie, mag u meebeslissen over het beleid van de Coöperatie.

Winst voor leden
Op termijn is een netwerk voor de netwerkeigenaar winstgevend. Die winst wil de Coöperatie teruggeven aan haar ledeLage kostprijs 

Omdat de coöperatie geen winst beoogt, blijft de maandelijkse kostprijs aan de Coöperatie zodanig laag dat u evenveel kwijt bent als voor een gelijkwaardig internet/tv/bellen pakket van de huidige aanbieders. Maar u krijgt daarvoor wel supersnel internet (ook upload!). En dát heeft u nu niet.

Er komt geen tweede kans
Daar waar de straat of berm toch al open moet voor het aansluiten van de witte adressen (door Kabelnoord) wil DFMopGlas alle grijze adressen die daartussen wonen tegelijkertijd óók aansluiten op glasvezel. Het graven kost heel veel geld en de verwachting is dat de straat nooit weer voor zo’n glasvezelproject opengaat.

Ook úw deelname is nodig
Alleen als er genoeg mensen meedoen, kan de Coöperatie de aanleg financieel verantwoord doen. We hopen dan ook te mogen rekenen op uw deelname.

Lid worden van de Coöperatie DFMopGlas, wat betekent dat?
Als u als “grijs adres” lid wordt van de Coöperatie DFMopGlas regelen wij voor u glasvezel en beschikt u straks over toekomstbestendig supersnel internet. Om lid te worden, moet u het coöperatiecontract invullen en ondertekenen. Als lid verplicht u zich het bedrag te betalen dat in het contract vermeld staat. De Coöperatie op haar beurt verplicht zich naar alle leden om het glasvezelnetwerk aan te leggen en daarmee uw aansluiting te realiseren. Alle overige wederzijdse verplichtingen zijn geregeld in de Algemene Voorwaarden.

Wat kost het lidmaatschap van de Coöperatie?
In het coöperatiecontract staat het bedrag genoemd waarvoor u het lidmaatschap aangaat. Dit bedrag bestaat uit twee delen:

  1. De lidmaatschapsbijdrage, dit is de contributie aan de Coöperatie: € 10,00 per jaar. Dit zijn (toekomstige) kosten van de Coöperatie, ook wanneer de aansluitbijdrage (zie 2) al betaald is.
  2. De aansluitbijdrage, dit is uw bijdrage in de kostprijs van de glasvezelaansluiting en die bedraag € 250,-

Beide bedragen (1 en 2) zijn bij elkaar opgeteld en voor dat bedrag gaat u een verplichting aan met de Coöperatie.

Betaling ineens of in termijnen
De lidmaatschapsbijdrage (1) van € 10,– wordt één keer per jaar geïnd. De aansluitbijdrage mag u ineens of in termijnen betalen. Als u de aansluitbijdrage in een keer betaalt, hoeft u (een deel van) de rentekosten niet te betalen. Uw maandelijkse kosten bestaan dan alleen nog uit uw abonnement bij de provider die u kiest voor uw gebruik (internet e/o internet, tv, bellen).

Bij hoge uitzondering kunt u in termijnen betalen, dan is het termijnbedrag € 15,00 per maand totdat de aansluitbijdrage (2) inclusief rentekosten in zijn geheel is afgelost. In verband met efficiency en kostenreductie voor de Coöperatie heeft het onze voorkeur dat het termijnbedrag maandelijks per incasso wordt betaald. Als u dat onwenselijk vindt, dan mag u dat aan ons kenbaar maken. Wij nemen dan contact met u op om de facturering met u af te stemmen.

Hoe lang betaalt u die maandelijks bijdrage?
Als het netwerk na circa 10 jaar (afhankelijk van de rente) is afbetaald, kan de maandelijkse bijdrage (de contributie) worden verlaagd. U bent dan samen met alle andere leden van de Coöperatie eigenaar van het glasvezelnetwerk. Via de ledenraad (dus ook u) wordt dan bepaald hoe hoog de contributie aan de coöperatie dan nog moet zijn.

Loopt u financieel risico door deelname?
De Coöperatie heeft U.A. achter de naam staan. Dat betekent “Uitgesloten Aansprakelijkheid” en houdt in dat de leden geen aansprakelijkheid hebben voor een hoger bedrag dan in hun coöperatiecontract staat vermeld. In ons geval gaat het om maximaal € 250,-

Is het lidmaatschap overdraagbaar?
Ja, dat kan. U bent weliswaar persoonlijk lid van de Coöperatie, maar u bent lid in verband met de aansluiting op het glasvezelnetwerk. Die hoeft uiteraard maar een keer aangelegd te worden naar uw woning en dus ook maar een keer betaald, zo vinden wij. Wat u heeft afbetaald, hoeft niet nog een keer betaald te worden. Het deel dat nog betaald moet worden, mag ook door een opvolgende gebruiker worden voldaan. Maar dat moet u wel goed met de Coöperatie regelen anders wordt u zelf benaderd om de restschuld te betalen.

Wat doet de Coöperatie met uw afbetaling?
Het geld dat u ineens of in maandelijkse termijnen aan de Coöperatie betaalt, gebruikt de Coöperatie om de lening af te lossen die de Coöperatie heeft afgesloten om het glasvezelnetwerk te kunnen aanleggen. 

Komen er lokale informatiebijeenkomsten van DFMopGlas?
We gaan overal eerst het gesprek aan met plaatselijke belangen. Op veel plekken hebben we dat al gedaan. Daarna komt er per gebied een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst van DFMopGlas en Kabelnoord en volgt het moment dat de betrokkenen zich definitief kunnen aanmelden.

Hoe wordt bepaald of een plaats wordt aangesloten?
Dat wordt bepaalt door de zogenaamde ‘vraagbundeling’. Per gebied moet 60 procent van de adressen glasvezel willen om een aansluiting te krijgen.

Hoe wordt bepaald wanneer een plaats wordt aangesloten?
Dat bepaalt de aannemer van Kabelnoord, in samenspraak met Kabelnoord. De aannemer krijgt een lijst met alle witte adressen en maakt een optimale planning.

Hoe lang duurt het dan nog voor de glasvezelkabel er ligt en werkt?
Tussen het moment dat we beslissen dat het er komt en iedereen er van kan gaan genieten ligt ongeveer een halfjaar. Dat komt door de besteltijd van glasvezel en de tijd die nodig is voor het graven en aansluiten.

Als ik lid word van de coöperatie DFMopGlas, moet ik dan ook nog kiezen voor een provider?
Ja, het lidmaatschap van de coöperatie is bestemd voor de aflossing van de aansluiting.  Om gebruik te maken van uw aansluiting kunt u diensten af nemen bij een provider. ( zoals TV, internet en bellen ).  Kabelnoord wordt één van die providers en er komt minimaal één tweede provider bij.

Moet ik het  abonnement met mijn huidige provider zelf opzeggen?
Nee. Wij spreken met de providers af dat de nieuwe provider van uw keuze dat voor u doet. 
 
Kan ik meedoen als mijn bestaande contract nog niet is afgelopen?

Ja, u kunt meedoen. 

Betaal ik dan dubbel?
Indien de looptijd van uw huidige abonnement minder dan 1 jaar is, zal de coöperatie de kosten opschorten tot de einddatum van uw huidige abonnement.

Mijn vraag is niet beantwoord.
Stel hier uw vraag, dan krijgt u van ons antwoord. Als het een vraag is die voor meer mensen interessant is, nemen we ‘m op in dit overzicht met vragen en antwoorden.