Planning Kabelnoord glasvezelaanleg voor wit

Planning Kabelnoord glasvezelaanleg voor wit

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Vrijdag ontvingen wij van Kabelnoord een persbericht met de voorlopige planning om de witte aansluitingen in Fryslan op glasvezel aan te sluiten. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u dat bericht.

Gelukkig, het is er. Nu de planning er is kunnen we concreet worden met onze planning. Voor komende week staat er een afspraak op de agenda met Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf (OWO) en Kabelnoord om afspraken te maken over de samenwerking etc. We kijken er naar uit!

Er vallen ons ook een paar bijzonderheden op. Kabelnoord begint in het laatste kwartaal van dit jaar al met aanleggen in haar eigen verzorgingsgebied, waaronder ook 7000 grijze aansluitingen. Dat had van ons wel achteraan op de planning mogen staat.

En Kabelnoord schrijft dat ze dezelfde tarieven hanteren als in het eigen verzorgingsgebied, maar ook dat is niet helemaal juist. Voor Groningen,  de witte aansluitingen in Fryslan en voor DFMopGlas rekent Kabelnoord € 54,- voor een minimum pakket ipv de € 47,- die de abonnee’s in het eigen gebied moeten betalen.

Maar we zijn zeer verheugd dat Kabelnoord 9 maanden na het gunnen van de tender een planning heeft en aan de slag gaat.

DFMopGlas gaat er weer vol positieve energie mee aan de slag. Glasvezel voor iedereen in het buitengebied van Fryslan!

met hartelijke groet,
Namens DFMopGlas,

Anja Rombout       Jaap Bosma

 

Deze kans hebben we maar 1 keer.

Volg ons op Facebook

Bezoek onze website

u ontvangt deze email, omdat u zich als belangstellende ingeschreven heeft op de website www.dfmopglas.nl

 

PERSBERICHT ONDER EMBARGO TOT 10 JULI 15.00 UUR

Dokkum, 10 juli 2018
_____________________________________________________________________________________________________

Planning glasvezelaanleg Friesland bekend

Dokkum – De voorlopige planning voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Friesland is bekend. Kabelnoord kreeg in oktober 2017 de tender voor de aanleg van snel internet naar ‘witte percelen’ in Friesland gegund van de Provincie Fryslân. In maart 2018 zijn de overeenkomsten getekend voor de lening van 95 miljoen euro  bij de provincie en diverse banken voor dit enorme project. 

De provincie heeft een adressenlijst opgesteld met zogenoemde ‘witte percelen’. Dit zijn percelen waar een trage internetverbinding van minder dan 30 Mb per seconde beschikbaar is. De provincie stelt als eis dat minimaal 90% van deze adressen binnen 3 jaar kunnen beschikken over een snelle internetverbinding. Kabelnoord mag met het geld van de provincie uitsluitend percelen van de lijst aansluiten.
Voordat de aanleg van glasvezel in een gebied van start kan gaan, inventariseert Kabelnoord wie op de lijst staat en een abonnement op snel internet wil hebben; dit noemen we vraagbundeling. De aanleg van glasvezel kan doorgaan zodra 60% van de aangeschreven bewoners in een vraagbundelingsgebied zich heeft aangemeld.

Omdat Kabelnoord in Noord Oost Friesland al op 80% van de percelen een klant heeft, wordt de vraagbundeling daar overgeslagen.

Voorlopige aanlegplanning 
Van Gelder Telecom gaat de aanleg in Friesland voor haar rekening nemen. De voorlopige planning van deze aanleg staat hieronder, maar de uitvoering is mede afhankelijk van voldoende animo bij bewoners, de medewerking van gemeenten en het (winter)weer:

  Start vraagbundeling Start aanleg
Derde kwartaal 2018 Smallingerland

Opsterland

Tytsjerksteradiel
Vierde kwartaal 2018 Ooststellingwerf Achtkarspelen,

Noord Oost Friesland

Eerste kwartaal 2019 Weststellingwerf Smallingerland , Opsterland
Tweede kwartaal 2019 Heerenveen Ooststellingwerf
Derde kwartaal 2019 De Fryske Marren Weststellingwerf
Vierde kwartaal 2019 Ferwerderadiel Heerenveen,
Eerste kwartaal 2020 Waadhoeke, Harlingen De Fryske Marren
Tweede kwartaal 2020 Leeuwarden Ferwerderadiel,
Derde kwartaal 2020 Sud west Fryslân Waadhoeke, Harlingen
Vierde kwartaal 2020   Leeuwarden, Sud west Fryslân

Kosten 

De klanten die in het project worden aangesloten, betalen geen eenmalige bijdrage, behalve als ze zich te laat opgeven; in dat geval moet er voorbereidingswerk worden overgedaan en daarom betaalt die klant  500 euro.
De extra kosten die samenhangen met de aanleg in het buitengebied (door de veel grotere afstanden die we moeten graven) worden terugbetaald doordat de klant naast zijn abonnementsgeld, iedere maand een bedrag van 15 euro betaalt.
Dit stopt als het abonnement wordt opgezegd of de extra aanlegkosten zijn afbetaald. Wanneer dat is, weten we nog niet, want dat hangt sterk af van de deelname.
Hoe meer mensen er meedoen, hoe eerder de kosten zijn afbetaald.

Klanten kunnen ook kiezen voor het betalen van een bedrag van 1.800 euro ineens. Zij betalen daarna niet de toeslag van 15 euro per maand.
Kabelnoord hanteert verder in het buitengebied de producten en tarieven die ook in Noordoost Friesland worden toegepast. Die zijn te vinden op de website van glasvezel van Kabelnoord (www.glasvezelvankabelnoord.nl)

___________________________________________________________________________________________________________________
Einde bericht. Wilt u meer informatie naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Kabelnoord via 0519-701737 of info@kabelnoord.nl

Geef een reactie