Op deze pagina heeft DFMopGlas de kaarten van Ooststellingwerf bij elkaar gezet. Op deze kaarten is goed te zien hoe de verdeling van de witte en grijze aansluitingen zit.

Op de kaarten zijn de witte stippen de witte aansluitingen. De groene stippen zijn de grijze aansluitingen. De rode lijnen verbinden de witte stippen en zijn in grote lijn het beoogde netwerk van Kabelnoord.

U ziet dat deze rode lijnen heel vaak ook groene stippen, dus grijze aansluitingen passeren. Bij deze bewoners gaat wel de stoep of de straat open, maar zijn krijgen van Kabelnoord geen aansluiting. 

Daarom is het zo belangrijk dat u zich aanmeldt als geïnteresseerde op ook het intentieformulier invult en aan ons stuurt. 

Alleen met elkaar kunnen we er voor zorgen dat u goed geïnformeerd bent en dat er glasvezel voor alle inwoners van Ooststellingwerf komt.