page1image7176400page1image9352128

Toelichting op het ‘hoe-wat-waarom’ over glasvezel en de coöperatie …..

Nut en noodzaak van snel internet

Onze maatschappij digitaliseert in hoog tempo op gebied van bijvoorbeeld communicatie, de zorg, het onderwijs. Ook tv kijken verschuift van traditioneel kijken naar kijken-via-internet-waar-en-wanneer-u- dat-wilt. Dat vraagt allemaal heel snelle internetverbindingen en die hebben we in Fryslân lang niet allemaal. Nu merken we dat nog niet en weten niet wat we missen. Maar we mogen niet achterblijven op wat elders normaal is. Marktpartijen investeren niet en de over heid kan maar beperkt iets doen. We kunnen het gelukkig zelf: met elkaar en voor elkaar in een coöperatie.

Meer dan 2 miljoen huishoudens in Nederland beschikken inmiddels over glasvezel. KPN schrijft op haar website dat glasvezel de beste oplossing is, om voorbereid te zijn op de toekomst. In Nederland zijn, net als in Fryslan, duizenden vrijwilligers bezig met een vergelijkbaar project. In Overijssel is het al klaar, in Drenthe is 50% in het buitengebied al op glasvezel, in Groningen is de eerste kabel de grond in gegaan. We willen toch niet achterblijven? DFMopGlas gaat in Ooststellingwerf graag tegelijk met Kabelnoord aan de slag met steun en bestuurlijk draagvlak van de Provincie en de gemeenten.

Wie of wat is DFMopGlas?

DFMopGlas komt voort uit een burgerinitiatief: Burgers die zich verenigden in glasvezelinitiatieven. Die glasvezelinitiatieven komen weer bijeen in DFMopGlas, de coöperatieve vereniging en daarmee organisatie (rechtspersoon/bedrijf) die financiering op zich neemt, contracten aangaat en de hele bedrijfsvoering doet. Dat kan niet in een vrijwilligers setting. Dat moet in een professionele organisatie die continuïteit kent en voldoet aan de eisen die klanten, maar ook de financiers daaraan stellen. De belangrijke uitgangspunten waarom de coöperatieve aanpak zo passend is, vindt u verderop in dit document.

Onderscheid wit en grijs:
Doelgroep van DFMopGlas zijn de zogenaamde “grijze” adressen. Kabelnoord komt namelijk alleen voor de witte adressen. Maar wat is nu wit en wat grijs? Om het gemakkelijk te maken stellen we het volgende:

Witte adressen: adressen die alleen een KPN aansluiting hebben, veelal de oude telefoon koperdraad en vaak het echte buitengebied

Grijze adressen: adressen die naast KPN ook een Ziggo aansluiting hebben (koper + coax) in het verleden aangelegd in dorpen en buurtschappen

Het hanteren van dit onderscheid bepaalt of de overheid wel of niet mag optreden om het internetprobleem op te lossen. Bij wit mag dat wel, bij grijs ligt dat lastiger. Omdat op die adressen keuze is uit twee marktpartijen, is er daardoor concurrentie en dat is goed voor de kwaliteit en prijs. De overheid treedt dan niet regulerend op. In de praktijk werkt het helaas niet zo.

page1image9342912page1image9347904

1

Gemeenten en provincie onderschrijven de coöperatieve aanpak

De coöperatieve aanpak “met elkaar en voor elkaar” voorkomt dat er adressen niet meegenomen worden voor een aansluiting, bijvoorbeeld omdat ze te duur zijn. Of omdat bewoners er op dat moment geen keuze voor konden maken. Nu de witten een aanbod krijgen, vinden veel gemeenten, waaronder Gemeente Ooststellingwerf, het heel belangrijk dat u als grijs adres ook de kans krijgt om een glasvezelaansluiting te krijgen. Met een lening aan de Coöperatie maakt een gemeente realisering van dit grijze netwerk mede mogelijk. De realisering van het netwerk is echter alleen financieel verantwoord als genoeg mensen meedoen.

Haalbaarheidsonderzoek op basis van Intentie overeenkomst

De vraagbundeling, dit wil zeggen het bundelen van genoeg leden om tot aanleg over te kunnen gaan, start met een inventarisatie of haalbaarheidsonderzoek. Dat doen we met een intentie overeenkomst. U geeft daarin aan dat u met de coöperatie een lidmaatschapsovereenkomst aan wilt gaan wanneer de coöperatie u, onder gelijk gebleven condities, daartoe een aanbod doet. Op basis van de intentieovereenkomsten kan vastgesteld worden hoe groot het te investeren en te lenen bedrag wordt.

In kader van dit haalbaarheidsonderzoek informeren we mensen over de noodzaak van toekomstbestendig internet. En natuurlijk over de coöperatie en wat deze te bieden heeft. Wanneer iemand de intentie overeenkomst tekent, dan is dat nog niet meteen bindend.

Met alle intentie overeenkomsten, gaat de coöperatie in overleg over definitieve financiering. Als dat geregeld is, biedt de coöperatie u het lidmaatschapscontract aan en ontstaat er na ondertekening door u een overeenkomst waarin de coöperatie zich tot u verplicht tot aanleg en u zich verplicht tot betaling. Een intentie overeenkomst is een serieuze zaak, een soort morele verplichting. De coöperatie en de financiers moet erop kunnen vertrouwen dat u uw intentie omzet naar uw lidmaatschap.

Wat kost deelname aan de Coöperatie?

In de lidmaatschapsovereenkomst die u uiteindelijk krijgt, staat vermeld wat het lidmaatschap kost. Erwordt een bijdrage gevraagd aan de aansluitingskosten. Deze is € 1500,- en mag ineens danwel intermijnen van minimaal € 15,-/mnd worden betaald. Daarnaast is er € 10,- contributie per jaar doe ook betaald moet worden als de aansluiting is afbetaald. Dat is om kosten te dekken voor activiteiten als bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering.

Provider keuze

U wilt de glasvezel natuurlijk ook gebruiken. Daartoe kiest u uit een van de twee dienstenleveranciers die in de startfase actief zullen zijn op het netwerk: Kabelnoord of DFM Internet. U geeft uw voorkeur in de intentie overeenkomst aan. Wanneer de intentieovereenkomst omgezet wordt in lidmaatschapsovereenkomst, dan wordt ook aanmelding bij de provider van uw keuze gedaan.

Informatie bijeenkomsten

Misschien was al overtuigd om mee te doen heeft u geen verder informatie nodig. Sterker nog: u wilt het liefst meteen een lidmaatschapscontract ondertekenen en inleveren. Super, helemaal goed! Maar we moeten eerst even de fase van interessepeiling met intentie overeenkomsten door. Wij willen er namelijk zeker van zijn dat iedereen echt weet welke verplichting hij of zij aangaat.

We hebben daarom ook een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd die vermeld staan in uw uitnodiging. Tijdens deze bijeenkomsten informeren wij u over de Coöperatie, het aanlegproces en de providerkeuze. Uiteraard kunt u daar ook al uw vragen stellen.

Waar kan ik mijn intentie overeenkomst inleveren?

Tijdens de informatiebijeenkomst(en) kunt u een ondertekend exemplaar van uw intentieovereenkomst bij ons inleveren. U mag deze ook opsturen naar Coöperatie DFMopGlas, Zwarte weg 3, 8467 SE Vegelinsoord. Of maak een foto van uw ondertekende exemplaar en mail deze naar info@dfmopglas.nlVia Whatsapp mag ook (tel 06 53855119).

page2image9197952page2image9202368

2

Hebt u misschien toch nog een vraag? Geen probleem: bel of mail ons gerust. Wij kunnen ervoor zorgen dat een lokale ambassadeur/dorpsgenoot bij u langs komt om met u uw vragen door te nemen en deze te beantwoorden. De ondertekende verklaring mag u uiteraard ook aan deze ambassadeur meegeven.

Wat we daarna ook van u vragen is registratie via de aanmeldknop op onze website

Nadat wij uw intentie overeenkomst hebben ontvangen, krijgt u daarvan bevestiging per mail. Wij streven ernaar dat binnen een week te doen. In deze mail zit een link naar onze registratie site. Vult u die alstublieft in. Zo kunnen wij nagaan of uw gegevens kloppen met de ontvangen overeenkomst. Via de mail houden we u op de hoogte van het vervolg.

En dan nog dit: Wij zijn er trots op dat DFMopGlas een coöperatie is, een maatschappelijk bedrijf. Het coöperatieve model past bij de Friese burger!

Sociale component

Het coöperatieve model heeft van oudsher een sociale component in zich: met elkaar en voor elkaar. Gezamenlijk delen we de kosten en de voordelen. Met elkaar kunnen we wat voor elkaar krijgen wat als individu onbereikbaar zou blijven. En zo maken we het mogelijk dat ook de duurdere aansluitingen aangesloten worden tegen een voor die bewoners betaalbare prijs.

Leden bepalen beleid

Hoe de Coöperatie gerund wordt en omgaat met bijvoorbeeld de inkoop van diensten, de tarieven etc. wordt bepaald door de leden gezamenlijk. De leden zijn met elkaar eigenaar en ook ‘de baas’ via eenLedenraad en een Algemene Ledenvergadering. Dus als u lid wordt van de Coöperatie, mag u meebeslissen over het beleid van de Coöperatie.

Winst voor leden

Op termijn is een netwerk voor de netwerkeigenaar zeer winstgevend. Die winst wil de Coöperatie teruggeven aan haar leden. De leden beslissen daar zelf over.

Lage kostprijs

Omdat de Coöperatie geen winst beoogt, blijft de maandelijkse vergoeding aan de Coöperatie zodanig laag dat u evenveel kwijt bent als voor een gelijkwaardig internet/tv/bellen pakket van de huidige aanbieders. Maar u krijgt daarvoor wel supersnel internet (ook upload!). En dát heeft u nu niet. En op termijn, als het netwerk grotendeels betaald is, zijn we echt de goedkoopste aanbieder, geen twijfel mogelijk.

Er komt geen tweede kans

Daar waar de straat of berm toch al open moet voor het aansluiten van de witte adressen (door Kabelnoord) wil DFMopGlas alle grijze adressen die daartussen wonen tegelijkertijd óók aansluiten opglasvezel. Het graven kost heel veel geld en de verwachting is dat de straat nooit weer voor zo’nglasvezelproject opengaat.

Ook úw deelname is nodig

Alleen als er genoeg mensen meedoen, kan de Coöperatie de aanleg financieel verantwoord doen. We hopen dan ook te mogen rekenen op uw deelname.

Het is nu of nooit!

Uw straat gaat straks open voor de aanleg van het netwerk naar de witte aansluitingen. Dat kost heel veel geld en gebeurt maar één keer voor glasvezel. Het is daarom nu of nooit. En u als grijze aansluiting zou om die reden nu ook meteen mee moeten kunnen doen. Coöperatie DFMopGlas en al haar vrijwilligers, waaronder de glasvezelinitiatieven uit uw buurt, willen nog een keer de schouders eronder zetten en dit mogelijk maken. Wij zijn er klaar voor. U toch ook!

page3image9383744

3