Nieuwsbrief DFMopGlas 20 maart 2017

 

Een korte update van het glasvezelproject DFMopGlas.
We zijn hard aan het werk om in mei succesvol een rol te spelen in de tender die de provincie Fryslan uit gaat schrijven. Een tender is een inschrijvingsprocedure bij de Provincie, om op basis van eisen en criteria, bedrijven uit te nodigen met een plan te komen waarvoor je als overheid geld beschikbaar hebt. De tender voor snel internet in het buitengebied gaat in mei open en dan krijgen partijen de gelegenheid een voorstel in te dienen om minimaal 90% witte aansluitingen in de provincie van een glasvezelaansluiting te voorzien. De partij die de opdracht gegund wordt kan dan over een bedrag tot maximaal € 35 mln beschikken in de vorm van een achtergestelde lening. Dat geld moet dus wel terug naar de Provincie (met rente).  Een achtergestelde lening maakt het mogelijk om bij een andere financier, b.v. een bank, de rest te kunnen lenen.
Let wel: de Provinciale aanpak betreft alleen de witte aansluitingen, zeg maar het echte buitengebied. Zonder deze steun is het bijna niet mogelijk om het glasvezelnetwerk gefinancierd te krijgen;  door de hoge aansluitkosten per woning, ligt het rendement te laag.
De Provincie heeft tevens € 5 mln beschikbaar, om 5% van de aansluitingen waarvoor glasvezel te duur zou zijn, ook van breedband te voorzien, b.v. draadloos. Daarnaast is er 12 miljoen beschikbaar voor de grijze aansluitingen. Want, zoals we weten uit de pilots, ook in de dorpen laat de stabiliteit en snelheid van het internet te wensen over.
Op de site van de Provincie staat sinds vrijdag jl. erg interessante informatie over de koers van de Provincie, de tender, voorwaarden etc, kijk op: https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/snel-internet-op-het-friese-platteland_3400/
De titel van dat stuk  “Snel internet op het Friese platteland”, dekt maar deels de lading. De gemeente De Fryske Marren heeft ruim 13.500 aansluitingen in het buitengebied, waarvan er nog geen 2500 in aanmerking komen voor Provinciale steun. In andere gemeenten zal dat niet veel anders zijn.
DFMopGlas wil voorkomen, dat alleen de zg witte aansluitingen glasvezel krijgen, het moet voor onze hele Mienskip mogelijk worden!!. En dat kan! Samen met Kabelnoord. Kabelnoord gaat inschrijven op de tender voor “wit” (dat kunnen burgerinitiatieven/coöperaties niet) en zal in opdracht van DFMopGlas een netwerk voor grijs aanleggen. Deze samenwerking maakt financiering mogelijk en is de enige oplossing om straks percelen met een grijze aansluiting, bedrijventerreinen, campings, jachthavens etc. van een glasvezelaansluiting te voorzien. De financiële steun van de Provincie mag daar namelijk niet voor gebruikt worden! We zijn 1 samenleving en we willen dan ook graag 1 oplossing, voor alle inwoners gelijk!!
Door de gezamenlijk aanpak van wit en grijs, met Kabelnoord, kunnen er ook meer dure witte percelen op glasvezel aangesloten worden. Zo kunnen we aanmerkelijk meer dan 90% realiseren!!
We zijn nu per gemeente een avond aan het organiseren voor de bestaande initiatieven, de Plaatselijk Belangen en ondernemersverenigingen als extra informatieronde en voorbereiding op de uiteindelijke vraagbundeling in die gemeenten.
In onze eigen gemeente De Fryske Marren houden we die in april om de voorbereiding voor de vraagbundeling buiten de pilotgebieden ook op te warmen.
We hebben een fijn gesprek gehad met gemeente De Fryske Marren en deze blijft ons in ieder geval de komende 2 jaar volop steunen! Daarvoor onze oprechte dank, anders waren we niet zo ver gekomen, dat mag ook best een keer gezegd worden!
We zijn enthousiast en super gemotiveerd over de koers die nu gevaren wordt! In mei de tender, in juni neemt de Provincie een beslissing en dan wordt er binnen 6 maanden begonnen met de aanleg!! Onze website is ook helemaal klaar voor registratie van bewoners uit heel Fryslan.
We kunnen er bijna niet meer op wachten!
Namens De Fryske Mienskip op Glas
Anja Rombout,  Jaap Bosma

Geef een reactie