Nieuwsbrief DFMopGlas 15 mei 2017

De Provincie heeft de lijst met witte aansluitingen bekend gemaakt. Deze lijst is ook bindend voor de partij die een aanbieding gaat doen aan de Provincie voor de aanleg van deze witte aansluitingen.

De lijst is op de website van DFMopGlas te downloaden: http://dfmopglas.nl/lijst-witte-aansluitingen-fryslan/.

U vindt daar ook een document met meer informatie over dit lastige onderwerp, over het onderscheid tussen wit en grijs en wat de gevolgen zijn.

Nog even voor de duidelijkheid over de tender van de Provincie:

Kabelnoord schrijft daartoe in en wil graag de witte aansluitingen realiseren.

DFMopGlas wil in aansluiting, rondom de witte gebieden, glasvezel aanbieden aan de grijze adressen, dorpen, bedrijventerreinen etc. in samenwerking met Kabelnoord

We kijken dus met spanning uit naar 3 oktober 2017 als de Provincie haar keuze wie de tender gegund wordt, bekend maakt.

Het draagvlak voor dit Mienskips project is ontzettend belangrijk en we willen graag zoveel mogelijk inwoners informeren. U kunt ons echt helpen!

 

Namens de Fryske Mienskip op Glas,

 

Anja Rombout                       Jaap Bosma

 

PS: u ontvangt deze email, omdat u zich als belangstellende ingeschreven heeft op de website www.dfmopglas.nl

Geef een reactie