Nieuwsbrief Provincie en Kabelnoord tekenen overeenkomst

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Eindelijk kunnen we nieuws brengen. En ook positief nieuws!

 

Zoals u wellicht al uit de media heeft vernomen, zijn provincie, Kabelnoord en twee banken na twee maanden overleg tot overeenstemming gekomen over de miljoenen financiering van de aanleg van het witte netwerk voor heel Fryslân.

Hoe zat het ook weer met dat wit en grijs?

De witte adressen zijn de 20.600 adressen die op een specifieke lijst staan (de zogenaamde witte lijst) die – praktisch vertaald- maar 1 internet aanbieder hebben en waarbij de snelheid onder de 30 Mbit/s blijft. Voor deze adressen heeft de provincie, na een tenderprocedure, een achtergestelde lening van € 35 miljoen aan Kabelnoord verstrekt. Dat is niet genoeg geld en daarom financieren de banken de rest.

Grijze adressen (eigenlijk alles in Fryslan buiten kern Leeuwarden en de witte adressen)  kunnen kiezen uit Ziggo of KPN. Die keuzemogelijkheid betekent, zeker in het buitengebied, niet dat de beloofde internet snelheid gehaald wordt.

Ze zijn er dus uit

Dat betekent, dat Kabelnoord met de aanleg van het witte netwerk van start kan gaan. We zijn echt heel blij dat nu voor de witte adressen een oplossing komt. Hiermee krijgt echter maar een deel, om precies te zijn 6% van de aansluitingen van Fryslan, de kans hun internet probleem op te lossen en toekomstbestendig te maken.

Grijze aansluitingen, met name in het buitengebied, hebben ook onvoldoende internetsnelheid en zijn niet toekomstbestendig. Daar mag de overheid echter niet zomaar regulerend optreden. De coöperatie DFMopGlas richt  zich erop dat ook de grijze aansluitingen in het buitengebied, tegelijk met de aansluitwerkzaamheden naar de witten, een aanbod kunnen krijgen voor supersnel internet via glasvezel.

Grijs en wit tegelijk aanleggen

Deze twee netwerken worden dan zoveel mogelijk tegelijk in 1 geul aangelegd. Daar zit een enorme kostenbesparing. Als dat niet lukt, worden deze grijzen de nieuwe witten, want het is te kostbaar de straat voor hen weer open te maken.

Voor deze “grijze aansluitingen aan de witte geul” zoekt DFMopGlas per gemeente financiering. Gemeenten De Fryske Marren en Sudwest Fryslân hebben al miljoenen toegezegd aan DFMopGlas om voor grijs ook glasvezel aan te leggen. Met andere gemeenten wordt daarover overleg gevoerd.

Nader onderzoek voor provinciale geld

Om aanspraak te kunnen maken op de eerder toegezegde € 12 miljoen voor grijs dat de provincie beschikbaar stelde, moet nader onderzoek plaatsvinden. Afgelopen dinsdag heeft Gedeputeerde Staten besloten DFMopGlas daarmee te steunen door  € 200.000  toe te kennen voor concretisering van twee businesscases voor enkele specifieke gebieden als opmaat naar uiteindelijke financiering.

In deze cases hebben wij een aantal zaken opgenomen die terugkeren bij het aanleggen van glasvezel in Fryslân. Te denken valt aan bedrijventerreinen, die altijd als grijs aangemerkt worden, maar over het algemeen erg slechte basisvoorzieningen voor snel internet hebben. We kijken naar verschillende typen bebouwingen, verspreid liggende kleine dorpskernen, maar ook lintbebouwing. Bij kleine kernen moet je direct capaciteit meenemen, maar hoe ga je dat vormgeven. Bij lintbebouwing zitten de witte aansluitingen vaak tussen de linten in. Om die te bereiken gaat bij iedereen de straat open maar krijgt, op grond van het huidige beleid,  maar een handjevol mensen een aansluiting aangeboden. Dat moeten we echt voorkomen! En daar is de Provincie het roerend met ons eens: Grijs moet niet het nieuwe wit worden. DFMopGlas krijgt nu subsidie om een concreet plan verder uit te werken.

Hoe gaat het nu verder?

  • Kabelnoord rond komende week de aannemerselectie af. Daarna gaan we om tafel voor de planning en het afstemmen van het aanlegproces
  • Planning aanleggen witte netwerk Kabelnoord verwachten we 2e week april.
  • DFMopGlas gaat aan de slag voor een aantal specifieke plannen, daar gaan we de komende weken meer over vertellen
  • DFMopGlas hervat de gesprekken met de gemeenten voor co financiering daar waar dat nog niet geregeld is
  • Er zit weer beweging in het proces: Jullie kunnen weer rekenen op regelmatige nieuwsbrieven, er valt de komende tijd veel te vertellen.

Het persbericht van de Provincie.

Het kan ons niet snel genoeg gaan, maar stap voor stap komt het doel echt in zicht!

 

Heb je vragen? Stel ze op Facebook of mail ons: info@dfmopglas.nl

Enne… vraag je buren en kennissen zich ook aan te melden voor deze nieuwsbrief!

 

Met hartelijke groet,

Namens DFMopGlas

 

Anja Rombout        Jaap Bosma

 

Meld je vrijblijvend aan voor glasvezel

Volg ons op Facebook

Bezoek onze website

u ontvangt deze email, omdat u zich als belangstellende ingeschreven heeft op de website www.dfmopglas.nl

 

 

 

Geef een antwoord