Nieuwsbrief 27 april 2017

 

Afgelopen weken hadden we een paar hele interessante bijeenkomsten in de gemeenten Heerenveen, Súdwest-Fryslân en de Fryske Marren. Doel van deze bijeenkomsten is om alle initiatieven, onze vrijwilligers, de mensen van Plaatselijk Belang en ook de ondernemersverenigingen bij te praten over de koers van de Provincie en het doel van de samenwerking van DFMopGlas met Kabelnoord. Ook in Smallingerland, Opsterland en Oost- en Weststellingwerf komen in mei vergelijkbare infoavonden.

Deze bijeenkomsten zijn voor ons belangrijk als aanloop naar de vraagbundeling. We hopen natuurlijk dat de aanleg van glasvezel door de Provincie aan Kabelnoord gegund wordt. We gaan dan ook alle inwoners in de betrokken gebieden uitnodigen. Omdat te kunnen organiseren zijn we begonnen bij de bestaande trekkers van de initiatieven en de plaatselijk belangen waar nog geen glasvezel initiatief is.

De belangstelling was groter dan verwacht, de sfeer uitstekend en er kwamen goede vragen op ons af! Het verhaal van Anton van der Hoek en Niek Geelhoed van Kabelnoord werd ook prima ontvangen. Voor ons heel leuk en constructief om dit samen te doen!

Nu stond er afgelopen week wel een klein stukje in de Leeuwarder Courant dat de besluitvorming voor snel internet opnieuw opschuift.  En velen sloeg de schrik om het hart: “weer uitstel??”.

Nee, niet echt!. Onder andere op verzoek van Niek Geelhoed, directeur van Kabelnoord, is de Provincie bereid om de periode, dat de tender voor inschrijving open staat, met een paar maanden te verlengen. De aanvankelijke gestelde periode blijkt te kort om een gedetailleerd plan bij de Provincie neer te leggen. Dat komt o.a. omdat de lijst met zg. witte adressen nog steeds niet definitief is gemaakt door de provincie en dat maakt het erg lastig om een goede inschrijving te doen.

Niek Geelhoed verzekert ons dat daarmee de totale doorlooptijd van hele project, dus tot de laatste aansluiting gemaakt is, niet onder druk komt te staan. Zij krijgen nu de kans om ook wat meer tijd in de voorbereiding te stoppen, tijd die anders ook nodig zou zijn!

Tijdens ons overleg deze week, verzekerde de Provincie ons dat alles volgens plan verloopt en dat iedereen er echt alles aan doet om het dit keer tot een succes te brengen!! De lessen uit het verleden zijn geleerd, het moet nu echt gaan lukken!!

Het draagvlak voor dit Mienskips project is ontzettend belangrijk en we willen graag zoveel mogelijk inwoners informeren. U kunt ons echt helpen!

 

Namens de Fryske Mienskip op Glas,

 

Anja Rombout                       Jaap Bosma

 

PS: u ontvangt deze email, omdat u zich als belangstellende ingeschreven heeft op de website www.dfmopglas.nl

Geef een reactie