Nieuwsbrief 2 januari 2020

Bekijken in browser

 
Van plan naar uitvoering.

Het jaar 2020 is net begonnen, een mooie gelegenheid om even terug te blikken op het afgelopen jaar en wat te vertellen over onze plannen voor dit nieuwe jaar. 

In het voorjaar van 2019 sloten we een samenwerking af met Glasvezel buitenaf. Een prachtige stap voor DFMopGlas om de doelstellingen te kunnen realiseren. 
Glasvezel buitenaf kende al 2 soortgelijke samenwerkingen met Cogas en Rendo. Cogas en Rendo hebben ieder 11 aandeelhoudende gemeenten, Cogas rondom Almelo en Rendo heeft het hoofdkantoor in Meppel. Beide beheren ze voor de gemeenten het netwerk voor gas, stroom en nu ook glasvezel voor supersnel internet. 
DFMopGlas profiteert van de kennis die opgedaan is met deze samenwerkingen voor het uitrollen, beheer en onderhoud van haar glasvezelnetwerk. Glasvezel buitenaf is een onderdeel van Delta Fiber Nederland uit Zeeland, in grootte inmiddels het derde vaste netwerk in Nederland en actief in alle provincies met een focus op het buitengebied en de kleine dorpen. 

De Fryske Marren.
In mei 2019 zijn we gestart met de vraagbundeling in De Fryske Marren en op 1 juli konden we bekend maken dat het buitengebied én 24 dorpen glasvezel zouden krijgen. Een actie met fantastische inzet van veel vrijwilligers zorgde er voor dat we in oktober daar ook de grotere dorpen nog aan toe konden voegen. Alleen in Sloten en Oudemirdum bleef de belangstelling te veel achter; daar gaan we dit jaar nog wat aan doen. Direct na de bekendmaking in juli zijn de voorbereidingen begonnen. Er moet in De Fryske Marren bijna 700 km (!)  kabel in de grond. Die grond is voor een groot deel eigendom van de gemeente, maar ook deels van de Provincie, Waterschap en particulieren. Met al de partijen moest overleg gepleegd worden en moesten overeenkomsten gesloten worden. Onze gemeente is (gelukkig!) erg zuinig op b.v. de bomen en dat vraagt extra onderzoek en investeringen om die prachtige bomen zo veel mogelijk te sparen.
Toch is alles in recordtijd gerealiseerd en konden we 18 december bij het Meer van Lenten bij Terherne de eerste schop in de grond zetten. Vanaf januari schaalt de aannemer op tot 16 graafploegen om in ongeveer 1 jaar tijd het hele buitengebied en de dorpen in De Fryske Marren aan te sluiten op het netwerk van de toekomst. Rond april kunnen de eerste inwoners al daadwerkelijk gebruik maken van supersnel internet via glasvezel.Voor alle communicatie rondom de bouw, wanneer er bij u in de buurt wordt begonnen, het schouwen aan huis etc hebben we een speciaal communicatie team. Zij houden u van het hele proces middels brieven op de hoogte. U krijgt de komende tijd vanzelf bericht. Wij zullen in de nieuwsbrief nog wel wat dieper op de bouw van het netwerk ingaan.In 2020 gaan we dus in De Fryske Marren het netwerk uitrollen en iedereen die zich aangemeld heeft ook aansluiten. We gaan kijken hoe we Sloten en Oudemirdum er nog bij kunnen krijgen en we gaan ook onderzoeken hoe we de 3 grote plaatsen, Joure, Lemmer en Balk enthousiast kunnen krijgen. Ook daar willen we graag glasvezel uit gaan rollen. 

Súdwest Fryslân en Waadhoeke.
In Súdwest Fryslân en het deel Waadhoeke tot aan de A31 hebben we in 2019 ook met succes de vraagbundeling gedaan, wederom met hulp van veel vrijwilligers. Het hele buitengebied haalde het benodigde percentage evenals de meeste dorpen. Een aantal dorpen bleef echter onder de 35% deelname steken en hebben het nog niet gehaald. Deze nemen we mee naar de zogenaamde fase 2 waarin ook de wat grotere dorpen zitten. Met een heel team zijn we aan het werk om vanaf januari 2020 ook hier gebiedsgerichte aanleg succesvol te maken. De aannemer is al gestart met de voorbereidingen -een hele klus in de grootste gemeente van Fryslân- en begint wel dit voorjaar al met de aanleg van het buitengebied. Voor de zomer willen we in de aanleg de dorpen daaraan toevoegen. Inwoners met een zg witte aansluiting binnen de bebouwde kom krijgen overigens altijd een glasvezelaansluiting.

Ooststellingwerf.
In februari 2019 sloten we met succes de interessepeiling af in Ooststellingwerf. Daarna zijn we op zoek gegaan naar financiering en we hadden graag zoveel mogelijk mee willen leggen met Kabelnoord. Dat is helaas niet gelukt; een kip-ei situatie die te maken heeft met het verkrijgen van financiering en het hebben van voldoende handtekeningen etc.  In de samenwerking met Glasvezel buitenaf is dat probleem opgelost. Begin 2020 zitten alle adresgegevens van de grijze aansluitingen in Ooststellingwerf in onze systemen en kunnen we van start met de vraagbundeling; we komen met de zelfde dienstenaanbieders als in De Fryske Marren en Súdwest Fryslân. 
Fryslân overig.
DFMopGlas wordt regelmatig door inwoners uit andere gemeenten benaderd, met de vraag of de coöperatieve aanpak mogelijk kan maken dat ook hun dorp aan kan sluiten op glasvezel. Deze inwoners zien in dat als de mienskip het zelf niet doet, er ook geen glasvezel komt in hun dorp. Daar waar het maar enigszins mogelijk is wil DFMopGlas deze bewoners helpen om ook bij hen glasvezel te realiseren. 

5G?
We krijgen nog wel eens de vraag of alles straks niet draadloos wordt. Dat denken we niet, een fijnmazig glasvezelnetwerk is echt de toekomst. KPN vindt dat ook,  zo schrijven ze op hun website. KPN is als grootste aanbieder van mobiele telefonie vorig jaar begonnen  om in 3 jaar tijd nog eens 1 miljoen gezinnen op glasvezel aan te sluiten. Deze investering zouden ze niet doen als alles draadloos zou worden. Dat doet KPN echter heel beperkt in Noord Nederland. KPN richt zich vooral op de grote en kleinere steden,  in Fryslân worden Wolvega en Drachten door KPN op glasvezel aangesloten. Net voor de Kerst kondigde KPN aan om 320 duizend aansluitingen in Amsterdam te gaan maken. Glasvezel is altijd superieur als het gaat om betrouwbaarheid, snelheid, energieverbruik en kosten van beheer en onderhoud; het is het netwerk van de toekomst. En die toekomst is al begonnen.

Waarom dan glasvezel van DFMopGlas.
Het glasvezelnetwerk van DFMopGlas is een open netwerk. Alle providers mogen onder dezelfde condities hun diensten aanbieden op het netwerk. Dat zijn er inmiddels 12, van consument tot groot zakelijk. We hebben de afspraak met deze providers dat ze dezelfde prijzen moeten rekenen voor hun diensten zoals ze die elders op andere netwerken in rekening brengen. Zo valt er wat te kiezen, is er eerlijke concurrentie en zorgen wij zelf voor de betrouwbaarheid van het netwerk.DFMopGlas gaat ook voor een gebiedsgerichte aanpak, we willen niet de krenten uit de pap halen en maar een klein deel van de inwoners in een gemeente glasvezel aanbieden, iedereen moet die kans krijgen.
Maar vooral vinden wij vinden dat de burger wel wat meer zeggenschap mag hebben op de belangrijkste infrastructuur van de toekomst voor zorg, onderwijs, wonen en werken. De Coöperatie DFMopGlas heeft nu ruim vijfduizend leden. Samen zetten we de toon op ons eigen netwerk!


Namens DFMopGlas willen we nog een keer al die vrijwilligers bedanken voor hun fantastische inzet en onze leden voor het vertrouwen.Een heel gezond en voorspoedig 2020 gewenst!


met hartelijke groet,

Namens DFMopGlas Anja Rombout        Jaap Bosma 

Volg ons op Facebook u ontvangt deze email, omdat u zich als belangstellende ingeschreven heeft op de website www.dfmopglas.nl  
 


Afmelden nieuwsbrief

Geef een reactie