Kabelnoord heeft nog 60 miljoen nodig voor witte netwerk Fryslan

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties

Kabelnoord is met diverse banken in gesprek voor de financiering van het glasvezelproject ter grootte van 60 miljoen euro. Dit bedrag heeft het bedrijf nodig naast de achtergestelde lening van 35 miljoen euro die de provincie ter beschikking stelt. Kabelnoord maakt bekend dat het nog in de voorbereidingsfase zit en dat de financiering een traject is dat om geduld vraagt.

Het Friese kabelbedrijf heeft banken om offertes gevraagd voor de financiering. Banken hebben tijd nodig om offertes op te stellen en te laten goedkeuren. Na de keuze voor een bank moeten alle afspraken door juristen worden verwerkt in een overeenkomst. Dat geldt ook voor een overeenkomst tussen de bank en de provincie en de provincie en Kabelnoord. Alle overeenkomsten moeten daarna nog intern goedgekeurd worden door de betrokken partijen. Zonder deze aanvullende financiering kan Kabelnoord niet starten met de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Friesland.

In de subsidieregeling van de achtergestelde lening met de provincie staat opgenomen dat er binnen maximaal dertien weken een rechtsgeldige overeenkomst moet zijn getekend. Directeur Niek Geelhoed vertelt aan Telecompaper dat dit vanwege het financieringstraject waarschijnlijk niet haalbaar is. In de loop van het eerste kwartaal van 2018 verwacht hij nieuws op dit vlak te kunnen brengen.

Voorbereiding loopt

Los van de financiering is Kabelnoord op diverse vlakken de voorbereiding gestart. In totaal zal het bedrijf zo’n 20.000 huishoudens in Friesland gaan verglazen. Althans, als de vraagbundelingen voldoende handtekeningen opleveren.

Aannemers is gevraagd een definitieve aanbieding te doen voor de uitvoering van het werk. Kabelnoord wil graag uniforme afspraken maken met onder andere gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat zodat de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Friesland zo efficiënt mogelijk kan verlopen.

Op de achtergrond wordt er momenteel voorbereidend werk verzet zodat er straks zo snel mogelijk gestart kan worden met de aanleg van glasvezel.

Geelhoed legt uit dat vrijwel het gehele buitengebied in Friesland in aanmerking komt. Slechts de Waddeneilanden en een enkel groepje huizen hier en daar valt buiten de overeenkomst met de provincie.

Provincie en Kabelnoord al langer in gesprek

In juli 2016 werd een samenwerking in het kader van de buitengebieden tussen Kabelnoord en de provincie voor het eerst kenbaar gemaakt. De provincie Friesland had met Kabelnoordoverleg gevoerd voor de uitrol van breedbandverbindingen buiten het verzorgingsgebied van het kabelbedrijf. De provincie en diverse gemeenten hadden in dat kader het voornemen om aandelen in Kabelnoord te kopen, zoals de vijf Kabelnoord-gemeenten aandeelhouder zijn.

In november van dat jaar werd bekend dat uit controles voor deze participatie bleek dat juridische risico’s op het gebied van aanbestedingsrecht en staatssteun niet uit te sluiten zijn. De provincie Friesland besloot daarop een tender uit te schrijven en met behulp van een achtergestelde lening marktpartijen te laten inschrijven voor de aanleg van glasvezel. Alsnog bleek Kabelnoord de aangewezen partij voor deze opdracht.

Gemeenten zijn aandeelhouder

Kabelnoord is het oorspronkelijke kabelbedrijf van vijf Friese gemeenten die alle aandeelhouder in het bedrijf zijn. Over het plan van het eigenaarschap van Kabelnoord vertelt Geelhoed het volgende: “Nadat de onderhandelingen in 2016 ophielden, is een aandeleninkoop door provincie en andere Friese gemeenten niet verder uitgewerkt. Toch is dat nog altijd interessant. Dat staat nu dus los van de plannen en de subsidieregeling, maar het ligt wel in de lijn der verwachting dat dit gaat gebeuren, althans wat betreft de gemeenten. Wij willen dat graag. Dat proces loopt wel, maar het is een langdurig proces. Pas in het najaar van 2018 zal hier meer over bekend worden,” schat Geelhoed.

Geef een antwoord