Glasvezel voor Noardwest Fryslan.

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties

DFMopGlas en Glasvezel buitenaf gaan glasvezel aanleggen in deel van het buitengebied Noardwest Fryslân!

Glasvezel buitenaf geeft de bewoners van het buitengebied (ten zuiden van de A31) zekerheid op de komst van glasvezel. Daarnaast gaat DFMopGlas in heel Noardwest Fryslân door met de glasvezelcampagne in de kleine kernen, dus zowel ten noorden als ten zuiden de A31. Bewoners die binnen de bebouwde kom wonen kunnen zich nog tot 16 september 2019 aanmelden bij één van de vijf dienstaanbieders zonder extra kosten. In het buitengebied ten noorden van de A31 gaat Glasvezel buitenaf geen glasvezel aanleggen.

In het buitengebied ten zuiden van de A31 hebben veel bewoners zich aangemeld. Om die reden gaat Glasvezel buitenaf daar een glasvezelnetwerk aanleggen. Glasvezel buitenaf biedt de bewoners van het buitengebied ten zuiden van de A31, die zich nog niet hebben aangemeld, de gelegenheid dit alsnog te doen zonder extra kosten tot 16 september 2019.

Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf licht toe: “Helaas kunnen wij, door onvoldoende aanmeldingen, in het buitengebied ten noorden van de A31 geen glasvezel aanleggen. De bewoners van het buitengebied ten noorden van de A31 hebben zekerheid gekregen van een andere aanbieder en kunnen zich daar nog aanmelden.”

Mocht in de toekomst blijken dat andere aanbieders geen glasvezel gaan aanleggen in het buitengebied ten noorden van de A31, dan zullen DFMopGlas en Glasvezel buitenaf de situatie heroverwegen.

Jaap Bosma, directeur DFMopGlas licht het volgende toe over de campagne binnen de bebouwde kom: “Wij willen zoveel mogelijk mensen aansluiten op ons glasvezelnetwerk. Wij hebben een goed aanbod met prima dienstaanbieders. We zien genoeg potentie binnen de bebouwde kom en veel bewoners hebben zich ook al aangemeld. Daarom willen wij, de inwoners die zich nog niet hebben aangemeld, de kans geven zich nog aan te melden zonder extra kosten.”

Aanmelden zonder extra kosten tot 16 september
Bewoners van de kleine kernen in heel Noardwest Fryslân en bewoners van het buitengebied ten zuiden van de A31 die glasvezel willen, kunnen een abonnement afsluiten bij CaiwayCBizzDeltaHelden Van Nu of Online. Dit kan rechtstreeks bij de dienstaanbieder of via een lokale verkoper.

De bovenstaande afbeelding geldt ter illustratie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Geef een reactie