Nut en noodzaak van snel internet
Onze maatschappij digitaliseert in hoog tempo op gebied van bijvoorbeeld communicatie, de zorg, het onderwijs. Ook tv kijken verschuift van traditioneel kijken naar kijken-via-internet-waar-en-wanneer-u-dat-wilt. Dat vraagt allemaal heel snelle internetverbindingen en die hebben we in Fryslân lang niet allemaal. Nu merken we dat nog niet en weten niet wat we missen. Maar we mogen niet achterblijven op wat elders normaal is. Marktpartijen investeren niet en de overheid kan maar beperkt iets doen. We kunnen het gelukkig zelf: met elkaar en voor elkaar in een coöperatie.

Al 3 miljoen huishoudens in Nederland beschikken inmiddels over glasvezel. KPN schrijft op haar website dat glasvezel de beste oplossing is, om voorbereid te zijn op de toekomst en vervangt inmiddels in de grotere plaatsen en steden haar kopernetwerk door glasvezel. In Nederland zijn, net als in De Fryske Marren, duizenden vrijwilligers bezig met een vergelijkbaar project. In Overijssel is het al klaar, in Drenthe is 70% in het buitengebied al op glasvezel, in Groningen is de eerste kabel de grond in gegaan. We willen toch niet achterblijven? DFMopGlas gaat in mei 2019, samen met Glasvezel buitenaf aan de slag! Fryslân is nu aan zet!

 

Wat is een Coöperatie?
Het coöperatieve model past bij us, bij de Friese burger: met elkaar en voor elkaar. Om lid te worden van de Coöperatie DFMopGlas is een lidmaatschapsovereenkomst nodig en gelden er Algemene Voorwaarden. Dat zijn juridische documenten die aan wettelijke eisen moeten voldoen. We zetten het voor u op een rijtje wat dat precies inhoudt, waar u zich aan verbindt en hoe dat bijvoorbeeld bij verhuizing werkt. Op onze website www.dfmopglas.nlvindt u nog veel meer informatie, kijk bij ‘Vraag & Antwoord’. Ook vindt u daar de Statuten van de Coöperatie.

Gemeenten en provincie onderschrijven de coöperatieve aanpak
De coöperatieve aanpak “met elkaar en voor elkaar” voorkomt dat er aansluitingen niet meegenomen worden, bijvoorbeeld omdat ze te duur zijn. Gemeente De Fryske Marren vindt het heel belangrijk dat u als grijs adres de kans krijgt om een glasvezelaansluiting te krijgen. Met een lening aan de Coöperatie maakt gemeente De Fryske Marren realisering van dit grijze netwerk mede mogelijk. De realisering van het netwerk is echter alleen financieel verantwoord als genoeg mensen meedoen.

De provincie Fryslân en een aantal andere Friese gemeenten hebben, net als De Fryske Marren, besloten (financiële) steun te verlenen aan DFMopGlas. Met alle andere gemeenten in Fryslan is DFMopGlas in gesprek.

 Waarom is DFMopGlas een coöperatie:

 Sociale component 

Het coöperatieve model heeft van oudsher een sociale component in zich: met elkaar en voor elkaar. Gezamenlijk delen we de kosten en de voordelen.  Met elkaar kunnen we wat voor elkaar krijgen wat als individu onbereikbaar zou blijven. En zo maken we het mogelijk dat ook de duurdere aansluitingen aangesloten worden tegen een voor die bewoners betaalbare prijs.  

 

Leden bepalen beleid
Hoe de Coöperatie gerund wordt en omgaat met bijvoorbeeld de inkoop van diensten, de tarieven etc. wordt bepaald door de leden gezamenlijk. De leden zijn met elkaar eigenaar en ook ‘de baas’ via een Ledenraad en een Algemene Ledenvergadering. Dus als u lid wordt van de Coöperatie, mag u meebeslissen over het beleid van de Coöperatie.

Winst voor leden
Op termijn is een netwerk voor de netwerkeigenaar zeer winstgevend. Die winst wil de Coöperatie teruggeven aan haar leden. De leden beslissen daar zelf over.

Lage kostprijs
Omdat de Coöperatie geen winst beoogt, blijft de maandelijkse vergoeding aan de Coöperatie zodanig laag dat u evenveel kwijt bent als voor een gelijkwaardig internet/tv/bellen pakket van de huidige aanbieders. Maar u krijgt daarvoor wel supersnel internet (ook upload!). En dát heeft u nu niet. En op termijn, als het netwerk grotendeels betaald is, zijn we echt de goedkoopste aanbieder, geen twijfel mogelijk.

Er komt geen tweede kans
Daar waar de straat of berm toch al open moet voor het aansluiten van de adressen buiten de bebouwde kom wil DFMopGlas alle adressen in de bebouwde kom tegelijkertijd óók aansluiten op glasvezel. Het graven kost heel veel geld en de verwachting is dat de straat nooit weer voor zo’n glasvezelproject opengaat.

Ook úw deelname is nodig
Alleen als er genoeg mensen meedoen, kan de Coöperatie de aanleg financieel verantwoord doen. We hopen dan ook te mogen rekenen op uw deelname.

 

Lid worden van de Coöperatie DFMopGlas, wat betekent dat?

Als u als “grijs adres” lid wordt van de Coöperatie DFMopGlas regelen wij voor u glasvezel en beschikt u straks over toekomstbestendig supersnel internet. Om lid te worden, moet u het coöperatie lidmaatschapscontract invullen en ondertekenen. Als lid verplicht u zich het bedrag te betalen dat in het contract vermeld staat. De Coöperatie op haar beurt verplicht zich naar alle leden (bij voldoende deelname) om het glasvezelnetwerk aan te leggen en daarmee uw aansluiting te realiseren. Alle overige wederzijdse verplichtingen zijn geregeld in de Algemene Voorwaarden.

 

Wat kost deelname aan de Coöperatie?

In de lidmaatschapsovereenkomst staat vermeld voor welke twee bedragen samen u het lidmaatschap aangaat:

  1. De contributiebijdrage, dit is de lidmaatschapsbijdrage aan de Coöperatie: € 10,00 per jaar. Dit zijn (toekomstige) kosten van de Coöperatie, ook wanneer de aansluitbijdrage (zie 2) al betaald is.
  2. De aansluitbijdrage, dit is een bijdrage aan de kostprijs van uw glasvezelaansluiting waarvoor de coöperatie financiering is aangegaan.

 

Betaling ineens of in termijnen

De lidmaatschapsbijdrage (1) van € 10,– wordt één keer per jaar geïnd.

De aansluitbijdrage (2) betaalt u in principe in 1 keer , maar in bijzondere gevallen mag u die in termijnen van €5,- per maand betalen. Als u de aansluitbijdrage in een keer betaalt, bestaan uw maandelijkse kosten alleen nog uit uw abonnement bij de provider die u kiest voor uw gebruik (internet e/o internet, tv, bellen).

Om zoveel mogelijk kosten te besparen heeft het de voorkeur dat het termijnbedrag iedere maand per incasso wordt betaald. Met uw handtekening op het contract kunnen we de voorbereiding voor automatische incasso in gang zetten. U wordt voor daadwerkelijke uitvoering van de automatische incasso eerst nog geïnformeerd.

Als u automatische incasso onwenselijk vindt, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken. Neemt u dan even contact met ons op om uw lidmaatschap en de facturering op andere wijze overeen te komen. Houdt u er rekening mee dat de Coöperatie daarvoor extra kosten moet rekenen.

Loopt u financieel risico door deelname?

De Coöperatie heeft U.A. achter de naam staan. Dat betekent “Uitgesloten Aansprakelijkheid” en houdt in dat de leden geen aansprakelijkheid hebben voor een hoger bedrag dan in hun coöperatiecontract staat vermeld.

Is het lidmaatschap overdraagbaar?

Ja, dat kan. U bent weliswaar persoonlijk lid van de Coöperatie, maar u bent lid in verband met de aansluiting op het glasvezelnetwerk. Die hoeft uiteraard maar een keer aangelegd te worden naar uw woning en dus ook maar een keer betaald, zo vinden wij. Wat u heeft afbetaald, hoeft niet nog een keer betaald te worden. Het deel dat nog betaald moet worden, mag ook door een opvolgende gebruiker worden voldaan. Maar dat moet u wel goed met de Coöperatie regelen anders wordt u zelf benaderd om de restschuld te betalen.

Wat doet de Coöperatie met uw afbetaling?

Het geld dat u ineens of in maandelijkse termijnen aan de Coöperatie betaalt, gebruikt de Coöperatie om de lening af te lossen die de Coöperatie heeft afgesloten om het glasvezelnetwerk te kunnen aanleggen. Per gemeente wordt een netwerk-BV opgericht: op die manier kunnen de gemeenten zelf bepalen hoeveel zij per inwoner aan de Coöperatie wil lenen om de aanleg van het glasvezelnetwerk mogelijk te maken. Er komt dan ook één Coöperatie met daaronder een bv-structuur. De Coöperatie – dus alle leden gezamenlijk – houden toezicht op deze bv’s.

 

Proces vraagbundeling

De vraagbundeling, dit wil zeggen het verzamelen – bundelen van genoeg leden om tot aanleg over te kunnen gaan, start met het uitreiken van het contract aan u. Misschien was al overtuigd om mee te doen heeft u geen verder informatie nodig. Sterker nog: u wilt het contract meteen ondertekenen en inleveren. Super, helemaal goed! Wij willen er echter zeker van zijn dat iedereen echt weet welke verplichting hij of zij aangaat.

We hebben daarom een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd als onderdeel van het vraagbundelingsproces. Tijdens deze bijeenkomsten informeren wij u over de Coöperatie, het aanlegproces en de providerkeuze. Uiteraard kunt u daar ook al uw vragen stellen.

 

Natuurlijk doet ik mee! Wat is de eerste stap?

Registreer u bij DFMopGlas.

Providerkeuze

Om snel internet te kunnen gebruiken moet u behalve dat u over een glasvezelaansluiting beschikt (en dus lid bent van de Coöperatie DFMopGlas) een provider kiezen voor diensten als tv, internet en bellen. De Coöperatie heeft op dit moment een contract met Kabelnoord als provider voor internet, tv en bellen. Kabelnoord verzorgt ook de dienstverlening voor de witte aansluitingen in uw omgeving. Op de informatie avond is Kabelnoord aanwezig om u  informatie over haar tv, internet en telefonie aanbod te geven. Uiteraard wordt u dan geïnformeerd hoe de overstap verder gaat.

Open netwerk en internet only

Tijdens de aanleg van het glasvezelnetwerk is het om technische redenen niet verstandig al meerdere providers actief te hebben. In de toekomst kan dat wel en de Coöperatie zal meer providers benaderen, waaronder internet only dienstenaanbieding. Dat kan interessant zijn indien u tv gaat kijken via internet, of uw bestaande tv kanalenpakket wilt behouden, maar wel sneller internet wilt dan uw huidige provider kan aanbieden.

Het is nu of nooit!

Uw straat gaat straks open voor de aanleg van het netwerk naar de witte aansluitingen. Dat kost heel veel geld en gebeurt maar één keer voor glasvezel. Het is daarom nu of nooit. En u als grijze aansluiting kunt ook meedoen: via de Coöperatie. Coöperatie DFMopGlas en al haar vrijwilligers zijn er klaar voor.