Glasvezel voor leefbaarheid:

Zorg:

Zorg moet steeds meer in de eigen woning verleend worden. Internet speelt een belangrijke rol in alle moderne oplossingen voor zorg op afstand. Tevens is internet  met social media een deel van de oplossing voor vereenzaming van ouderen.

 

Scholing en onderwijs:

Onderwijs vraagt om een goede internetverbinding, niet alleen voor schoolgaande kinderen om online werkstukken te maken of gerichte (bij-) scholing te volgen, ook werkenden dienen gedurende hun carrière bijgeschoold te worden en dat  gebeurt grotendeels online.

 

Werkgelegenheid:

Bedrijven zijn voor hun bedrijfsvoering 24/7 afhankelijk van een goede internet verbinding, of het nu gaat om de eigen website, of het te woord staan van klanten via e-mail, of het doen van bestellingen bij leveranciers. Het gebeurt allemaal via internet.

 

Sociale aspecten, Internet verbindt:

bedrijven met leveranciers en klanten, onderwijsinstellingen met leerlingen,

maar bovenal verbindt het de mensen met elkaar en de wereld:  Kinderen die door een slechte internetverbinding geen toegang hebben tot YouTube kanalen of online games, raken in een sociaal isolement omdat ze niet mee kunnen praten met de kinderen die daarover wel kunnen beschikken.  Ouderen onderhouden eenvoudig contact met kinderen en kleinkinderen via social media en skype. TV kijken verschuift snel van regulier tv kijken naar “on-demand “ kijken via het web. Kijken wat je wilt, wanneer je dat wilt. Bovendien is glasvezel in staat om ook de toekomstige hoogwaardige uitzendingen als  (U-Hd) 4K en (S-UHd) 8K Tv door te geven. Via kabel en satelliet gaat dat nog niet.