DFMopGlas staat voor de coöperatie De Fryske Mienskip op Glas en vertegenwoordigt een bundeling van burgerinitiatieven vanuit de gehele provincie Fryslan, gericht op het realiseren van een glasvezelnetwerk ten behoeve van snel internet. DFMopGlas heeft haar basis in gemeente De Fryske Marren, maar heeft inmiddels de hele provincie als doelgebied.

DFMopGlas is een coöperatie die met haar leden in eigen beheer het glasvezelnetwerk wil realiseren en exploiteren voor alle aansluitingen in het buitengebied die niet vanuit het provinciaal beleid voor snel internet voorzien kunnen worden.

Bij een coöperatie zijn de leden eigenaar, dus de baas. Zij bepalen uiteindelijk met elkaar de koers. De leden stemmen met elkaar een ledenraad. Deze ledenraad benoemt de RvC en de directie.

Deze RvC houdt toezicht op de directie en het wel en wee van de coöperatie. De RvC en de directie vergaderen elke maand een keer, of vaker als de RvC dat graag wil.

Omdat DFMopGlas nog geen leden heeft, zijn de 2 oprichters voorlopig de directie.

Wie is dan wie?

De directie van de coöperatie DFMopGlas wordt gevormd door Anja Rombout en Jaap Bosma.

De raad van commissarissen bestaat uit:

Gerben Gerbrandy

Wieger Spaan

Jan de Vries