Een coöperatie is de meest democratische organisatievorm waarmee bewoners zelf een dergelijk initiatief vorm kunnen geven. Leden hebben hiermee inspraak, zijn mede eigenaar van het netwerk en delen mee in de opbrengsten van het netwerk zodra dat afbetaald is. Aansprakelijkheid van de leden is beperkt tot wat is ingebracht in de coöperatie. (UA; Uitgesloten Aansprakelijkheid)

Een onafhankelijk jurist neemt zitting in de coöperatie om de rechten van de leden te borgen.