DFMopGlas

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn onze bijeenkomsten tot 1 juni 2020 opgeschort.
Een nieuwe datum maken we bekend als de situatie het weer toelaat. 
Was goed uw handen, houd afstand en tot gauw!

Laatste nieuws!! DFMopGlas gaat met Glasvezel buitenaf starten met de aanleg van glasvezel in de gemeente Sudwest Fryslan en het deel Waadhoeke ten zuiden van de A32. De contracten met aannemer Allinq zijn getekend en in juni wordt het eerste POP gebouwtje geplaatst. De kabel die DFMopGlas eerder al realiseerde versneld het hele proces. DFMopGlas moet nog wel met de gemeenten Sudwest Fryslan en Waadhoeke een akkoord bereiken over een stukje co-financiering. En we gunnen alle inwoners van de gemeente Waadhoeke glasvezel, dat heeft zeker ook onze aandacht.
 
In maart 2020 start DFMopGlas met de vraagbundeling in alle dorpen van Ooststellingwerf. Voor het aanmelden en info over de providers hebben we deze pagina gemaakt.
 
DFMopGlas is in mei 2019 gestart met vraagbundeling in gemeente De Fryske Marren. Dat doen we in samenwerking met Glasvezel buitenaf en voor het project hebben we tijdelijk een speciale website gemaakt. Op 1 oktober 2019 hebben we de vraagbundeling met succes afgesloten en zijn in recordtijd de stappen doorlopen met de aannemer op te kunnen starten met de bouw.
Op 18 december heeft aannemer BAM symbolisch de eerste schop in de grond gezet. Zo maken we De Fryske Marren digitaal toekomstbestendig voor zorg, onderwijs, wonen en werken.
In samenwerking met Glasvezel buitenaf doen we ook de vraagbundeling in Sudwest Fryslan en het deel Waadhoeke ten zuiden van de A31. De aanleg van het buitengebied start daar in het voorjaar 2020 en in de dorpen vanaf de zomer 2020 bij voldoende deelname. Kijk voor meer info op Glasvezel voor Fryslan.
In Ooststellingwerf start begin 2020 de vraagbundeling voor glasvezel in de dorpen.
 
DFMopGlas is ontstaan als een burgerinitiatief. Een groep bewoners die graag heel Fryslân wil aansluiten op het netwerk van de toekomst, zoals in grote delen van ons land dat heel gewoon is.  Al 3 miljoen woningen in Nederland hebben een glasvezelaansluiting, helaas in Fryslan hebben alleen de inwoners van de stad Leeuwarden de keuze voor glasvezel. 
 
DFMopGlas heeft voor de Coöperatie gekozen als rechtsvorm, die doet het meest recht aan het burgerinitiatief. Een coöperatie is een vereniging met een bedrijf en dat bedrijf staat ten dienste van de leden van de vereniging. Zo kunnen we met elkaar iets voor elkaar krijgen dat ons als individuele burger niet zou lukken. DFMopGlas is ook lid van de Nationale Coöperatie Raad.
 
DFMopGlas is onafhankelijk.  We werken samen met gemeenten en marktpartijen om alle inwoners, bedrijven, scholen, dorpshuizen, recreatie -en sportvoorzieningen aan te sluiten op het netwerk van de toekomst.

DFMopGlas werkt ook aan een goede regeling voor de bewoners van huurwoningen. Wij vinden het redelijk dat zij geen eigen bijdrage betalen als ze gebruik willen maken van de supersnelle glasvezel; een beperkt lidmaatschap van de coöperatie volstaat. 

 
DFMopGlas en haar initiatiefnemers geloven heel sterk in burgerparticipatie, in het model dat de kracht vanuit de mienskip komt en niet van bovenaf opgelegd wordt. We zijn supertrots op al die vrijwilligers die hun kennis en kunde beschikbaar stellen om samen onze doelstelling te halen: heel Fryslan op glasvezel!
 

Namens de Coöperatie DFMopGlas U.A.

Anja Rombout    Jaap Bosma

lid van DFMopGlas

Waarom een coöperatie, hoe werkt dat?

wat kost het?

Wat kost deelname aan de coöperatie  en wat heb ik daar aan?

wat is de planning

Hier komt binnenkort alle info over de planning van het aanleggen

wat zeggen onze inwoners

Wij hebben 5 luxe vakantiewoningen in Snikzwaag en die delen een 5Mbit internetverbinding. Zonder snel internet blijven onze huurders in de toekomst weg

Bertha en Oane Mink

Wij hebben een grijze aansluiting, maar als de tv aan staat en de kinderen gamen, krijg ik geen email de deur uit...

Anja Rombout