DFMopGlas

Koerswijziging DFMopGlas, glasvezel in de dorpen zonder een eigen bijdrage van € 250,-

DELTA FIBER NETWERK NEEMT 100% BELANG IN JOINT VENTURE MET DE FRYSKE MIENSKIP OP GLAS

DELTA Fiber Netwerk neemt een  100% belang in de joint venture met De Fryske Mienskip op Glas. In goed overleg heeft de coöperatie De Fryske Mienskip op Glas besloten haar eigendom in het gezamenlijke bedrijf DFMopGlas b.v., over te dragen aan DELTA Fiber Netwerk. Het telecombedrijf wordt daarmee de enige eigenaar van de glasvezelnetwerken die ze aanleggen in de provincie. Belangrijk is dat De Fryske Mienskip op Glas als burgerinitiatief betrokken blijft en in de organisatie zal meedenken, om de regio zo efficiënt en zo snel als maar mogelijk aan te sluiten op het netwerk van DELTA Fiber Netwerk. Alle betrokken inwoners en klanten krijgen volgende maand een persoonlijke brief met daarin de voor hen geldende specifieke informatie met betrekking tot de nieuwe situatie.

De inwoners van de dorpen in de gemeenten De Fryske Marren, Sudwest Fryslan en Ooststellingwerf krijgen een aansluiting op het glasvezelnetwerk zonder dat daar een eigen bijdrage van € 250,- voor betaald hoeft te worden. Deze regeling geldt uiteraard ook voor de inwoners die al een abonnement hebben afgesloten.

Vanaf begin januari 2021 pakken we de vraagbundeling in de gemeenten Sudwest Fryslan en Ooststellingwerf weer op. 

De rol van DFMopGlas als coöperatie en mede-eigenaar van het netwerk komt te vervallen, maar blijft wel die van belangbehartiger van alle inwoners met een aansluiting op het glasvezelnetwerk van Delta Fiber Nederland.